tceic.com
>> >>

VCX

VC VC k VC VC VC VC 1 VC VC VC ] VC VC ˨ VC VC VC 2 VC VC VC

VC (A) 10-100 (B) 100 -1000 (C) 1000 -5000

10 VC 3000 VC 3 VC VC VC VC VC VC VC VC

1. Managing Partners 2. Partners 3. Venture Partners ˧ħ

VC VC VC VC 4. Vice President 5. Principle VC VC ˥ VC ˥ 6. Investment Managers y  7. Analyst / Researcher 8. Associate VC 9. Office Manager VC VC VC VC LP Capital CallVC Portfolio VC 10. VC VC 11. VC 12. VC

ݦ VC 4 VC VC VC Termsheet  VC IC C Investment Committee ֦ͧҦͧ KTV


:

-VCX.pdf

VC X [ VC ] 2009-01-12 08:17:4

VCX.doc

VCX - ,,

[VC4] - -....txt

= VCX VC?VC?

YDYX mp4.txt

YDYX mp4___ed2k://|file|X-Files....h=RBT6X7VCJSLGM2L6N2VG5LOYRC5T6WV4|/ ed2k://|file|X-Files.Season1....

2000() (1) (1).xls

X 9inews IT168 ...VC NBA ...

.txt

//www.hackerxfiles.net X 8.http://www.hackchina.cn 9...//www.xovc.com X http://www.hacker110.cn http:/...

2000 ().xls

X 9inews IT168 ...VC NBA ...


|
All rights reserved Powered by www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021
zhit325@126.com