tceic.com
>> / >>

TS169492009


2012 TS169492009
2012 TS169492009/ISO9001:2008 2012.5.3~4 2009 TS 2008 9001 2012.3.12~131300~1600 ]

1TS16949 2ISO9001:2008 ISO9001:2000 32009 TS16949 2002 TS16949 4TS16949 5 6 7 8TS169492009 8.1 8.2 9TS169492009 10SPC 11MSA2012-3-9


1TS16949 2ISO9001:2008 ISO9001:2000 32009 TS16949 2002 TS16949 4TS16949 5 6 7 8TS169492009 8.1 8.2 8.3 9TS169492009 10SPC 11MSA

TS16949 TS16949 OEMڜZ EAQF AVSQ VDA6 QS9000 2 IATF 1999 IATF 3 ZVDA6.1 EAQF AVSQ QS9000 ISO9001:1994 ISO/TC176 TS169491999 Z OEM 1996 IATF IATF 1ISO/TC176; 2ANFIC 3CCFAFIEV 4VDA 5Ǩ TS16949 99 2002 2009 ISO9001 94 2000 2008

ISO9001:2008 ISO9001:2000 ISO90002005 ISO90002005 ISO90002000

2009 TS16949 2002 TS16949 TS16949 1 2 3 IATF 4 ] 1 1.1q

1 2 3Ŧ 1 2

4ܦƧ ISO/TS169492009 Z

1.2 2 2.1COP 2.2SOP COP COP 2.3MOPӻ COP SOP COP COP SOP 3 COP 3.1 / 3.2 3.6 3.3/ 3.7 3.4/ 3.5 3.10

3.8

3.9

4COP SOP MOP MOPCOPSOP
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6C1

C2

C3

C4

C5

C6S1 S10

S1 S6 S2 S7 S3 S8 S4 S9 S5 S10

S1 S2 S9 S10

S1 S6 S2 S7 S3 S8 S4 S9 S5 S10

S1 S2 S6 S9 S10

S1 S2 S9 S10

/ / C1 C2 C3 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

C4 X X X X X X X X X X X X X X X X

C5 X X X X X X X X

C6 X X X X X X X X

X

X X

X X

ԡ
COP
PFMEA

C1

PPAPPPAP /

TS169492009 8.1 1 2 3 4

ۧ ʦ 5 څ 6 7 8 8.2ISO900190029003 ISO900120 ISO900219
ISO900316

8.3


Z1 ۦ ҧ ϧ 7.2.2 2 100% 8.2.4 3ւB

ʦ 8.2.4 4 103#ǧ 4 ҧ 7.5.1 5 120 /1.5 150 / 1  ǡ 8.2.4 6 07 8 1 07 10 09 9 ħ ͧ 7.6 a) 7 BX2

BX2 ^ t 7.4.1 8 D8-010 D8-012 7.6 c) 9 JB-16 JB-32 JB-16 JB-16 JB-32 JB-32 7.5.5 10 12

7.5.3 11Ǧ

Ħ 7.5.1.2 12 1995 A a B C a 210 8.5.2.3

TS169492009 1TS169492009 7.1 APQP 13 DFMEA 13 PFMEA 11 SPCMSA PPAP 8

SPCMSA 4 49

SPC SPC SPC SPC1

Xbar-R Xbar-S X-R X-MR

P() np C U

2
N=1

x-mr
N9N


X-R


Pn p

N

p

C

u

u


S


X-R


X-s

3 3.1 Xbar-R CL=Xbarbar LCL=Xbarbar-A2Rbar UCL= Xbarbar+A2Rbar CL=Rbar LCL=D3 Rbar 0 UCL= D4 Rbar

2012.1.1 2012.1.2 2012.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7 12.1.8 12.1.9 12.1.10 12.1.11 12.1.12 12.1.13 12.1.14 12.1.15 12.1.16 12.1.17 12.1.18 12.1.19 12.1.20 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 X1 50.6 50.2 50 51.8 49.8 51.1 49.4 51.1 50.1 49 51.4 46.4 51.3 50.4 53.9 51.5 49.3 51 51.1 49.2 X2 50.4 51 49.4 50.3 49 49.5 50 48.2 51.3 50.8 52.4 49.5 48.5 50.7 48.1 49.9 50.2 48.5 49.4 50.1 X3 49.8 48.2 50.8 50 48.8 50.6 50.2 49.2 49.5 51.7 49.1 53.6 50.1 46.1 50.4 51.2 49.5 51.6 50.7 50.9 X4 50.9 50.5 49.2 49.3 47.5 49.1 51 48.8 50.4 51.8 49.8 51.6 49.4 50.4 52 51.1 49.7 50.3 50.4 49.2 X5 50.3 50.8 49.86 50.18 48.94 49.96 50 49.56 50.28 50.96 49.58 50.62 50.72 49.68 49.68 50.7 49.98 50.3 50.36 50.32

3.2X-MR CL=Xbar UCL= Xbar+E2*Rsbar UCL= Xbar-E2*Rsbar CL=Rsbar UCL= D4 Rsbar LCL=D3 Rsbar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X 3.76 3.49 3.75 3.66 3.62 3.64 3.59 3.58 3.67 3.63 3.67 3.63 3.66 Rs 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X 3.81 3.97 3.64 3.67 3.6 3.61 3.61 3.6 3.68 3.66 3.62 3.61 Rs

4 4.1 3 4.2 7 4.3 6 4.4 14 4.52/3 2 4.64/5 1 4.7 15 1 4.8 8 1

5CpCpkCpuCpl PpPpkPpuPpl 5.1 5.1.1Cp 5.1.2Cpk 5.1.3Cpu 5.1.4Cpl 5.1.5Pp 5.1.6Ppk 5.1.7Ppu 5.1.8Ppl 5.2 5.2.1Cpk Ppk =min(USL-Xbarbar)/3 (Xbarbar-LSL)/3 5.2.2=Rbar/d2 5.2.3Cp Pp=USL-LSL/6 USLLSL

5.2.4Cpu Ppu=USL-XBarbara/3 5.2.4Cpl Ppl=XBarbara-LSL//3 5.2.5k=/T/2 K 6Cpk Ppk 6.1 Ppk 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 Cpk 6.2.1 6.2.2 7 7.1 Cpk1.67 7.2 1.33Cpk1.67 7.3 1.00Cpk1.33 7.4 0.67Cpk1.00 7.5 Cpk0.67 8 8.1 8.1.1צ 8.1.2 =XBarbara-M M=USL+LSL/2 CPK=CP1-K

8.1.3 8.1.4 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3

MSA 1 2 2.1˧ 2.2 3
PROCESS

4 4.1 4.2ndc

Ndc=1.41*PV/GRR

54.2 ئ 4.3 EV 4.4 AV 4.5 R&R GRR2=AV2+EV2 4.6 4.7 PPAP


:

TS16949:2009.doc

2012 TS16949:2009 2012 TS16949:

TS16949-2009-_.ppt

TS16949-2009- - TS16949:2009

TS16949:2009()A.doc

Page 12 All rights reserved ISO/TS16949:2009 6.2.2.2 .,է...

TS16949_.ppt

TS16949 - ISO/TS16949:2009 1 2018/8/16 .ISO/TS16949:...

TS16949:2009()_.ppt

TS16949:2009()___... 6.2(...

TS16949:2009_.ppt

TS16949:2009 - LOGO ISO/TS16949:2009 ISO/TS16949 ...

TS16949:2009()_.ppt

TS16949:2009() - OO 0 ? ? = 0.41 = 0.04 = 0.8...

ISO_TS16949_2009_.ppt

ISO_TS16949_2009_/__TS16949 ISO/TS 16949:2009 : ISO/TS16949 ISO/TS16949...

TS169492009_.ppt

TS169492009 -

TS16949:2009.pdf

23 ISO/TS 16949:2009(E) 6.2.2.2 , ...

TS16949_.ppt

TS16949 2015-06-29 :TS16949:2009 :,...

TS16949:2009_.ppt

TS16949:2009 - TS16949:2009 1 ? ? ? ? : :ISO/TS16949 ...

TS16949:2009-_.ppt

TS16949:2009- - TS16949:2009 : :2002.04.15 1 ? ? ? ? :...

TS16949_2009_.ppt

TS16949_2009_ >> QFD DO...

ISO_TS16949_2009_.ppt

ISO_TS16949_2009___ Universal DPL Wuhu Industrial Co., Ltd. A member of the DPLH Group ISO/TS16949:2009...

TS16949 20091_.ppt

TS16949 20091 - ,! ,! ݧ! ISO/TS 16949:2009 ...

TS16949:2009_.ppt

TS16949:2009 - ISO/TS16949 1

TS16949:2009()A.doc

TS16949:2009()A - ISO/TS16949:2009 TECHNICAL SPECIFICATION Z ISO/TS 16949 2009-...

TS16949_2009__.ppt

TS16949_2009__/__ 20102 ? ? ? ? ? ? ...

TS16949:2009()_....ppt

TS16949:2009() - OO 0 ? ? = 0.41 = 0.04 = 0...

|
All rights reserved Powered by www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021
zhit325@126.com